22 ТРАВНЯ –МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ БІОРІЗНОМАНІТТЯ

Наше життя тісно переплітається з біорізноманіттям планети.  Біорізноманіття – основа життя на Землі та добробуту людини. Багато секторів економіки залежать від біорізноманіття та екосистемних функцій і послуг. Дотепер біорізноманіття представляє базу для розвитку більшості галузей промисловості. Виробництво продуктів харчування здебільшого залежить від біорізноманіття та послуг, які надають нам екосистеми. Біорізноманіття та екосистеми забезпечують нас найнеобхіднішим для здоров’я – чистим повітрям, чистою водою і продовольством. Біорізноманіття є фундаментом духовного і фізичного здоров’я будь-якої нації.

Скорочення видів тварин і рослин викликає деградацію екосистеми. В результаті відбувається опустелювання земель, скорочення продуктивності земельних угідь і, врешті, погіршення умов життя. Будь-який живий організм грає свою роль в екосистемі і представляється часткою харчового ланцюга,  які складаються в харчові мережі. Якщо одна частинка такого ланцюга випадає, під загрозою знаходиться вся екосистема. Близько 60% екологічної системи деградує або використовується бездумно, що зумовлює втрату біологічного різноманіття і призводить до важких наслідків.

У 2000 році, на честь прийняття 22 травня 1992 року Конвенції про біорізноманіття, Генеральна Асамблея ООН на 55-й сесії проголосила  22 травня Міжнародним днем біорізноманіття. Головне завдання Міжнародного дня біорізноманіття – привернути увагу громадськості до проблем безповоротного зникнення на Землі багатьох представників флори та фауни.

Відзначення Міжнародного дня біорізноманіття у всьому світі сприяє підвищенню поінформованості суспільства про роль біорізноманіття для добробуту людини та вжиття необхідних дій для його збереження.